βίντεο: 2009: Θεσσαλονίκη 26/11/2009: Παρουσίαση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «BUENA VENTURA»