βίντεο: 2012: Η Σοφία μιλάει για τη μεταγλωσσική κώφωση