βίντεο: 2013 - Book trailer «Τα επτά πρόσωπα της κώφωσης»